Herføll Bygg AS – Skjærhalden Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggevarehandel for salg til sluttbrukere (forbrukere og profesjonelle kunder)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Herføll Bygg AS (org.nr. 920 239 536), kjøp av samtlige aksjer i Skjærhalden Bygg AS (org.nr. 942 844 387).Meldt til Konkurransetilsynet