Herkules Private Equity Fund IV – Olivia AS/Olivia Import AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Restaurantdrift og import av matvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Herkules Private Equity Fund IV (Jersey) erverver kontroll i Olivia AS (org.nr. 989728741) og Olivia Import AS (org.nr. 997479351)