Hero Group AS – Hero Holding AS/Hero Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tjenester for eller knyttet til det offentliges håndtering av flyktninger og asylsøkere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.03.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hero Group AS  (org.nr. 912507262) erverver aksjer i Hero Holding AS (org.nr. 982446058), som eier 95% av aksjene i Hero Norge AS (org.nr. 876785722)