Hersleth Holding AS – Alfa Øst AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet, bygg og anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hersleth Holding AS (org.nr. 980379639) erverver 60% av aksjene i Alfa Øst AS (org.nr. 976262824)