Hexagon AB – Intergraph Holding Company

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør av engineering programvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hexagon AB (org. nr. 556190 – 4774, Sverige) erverver kontroll i Intergraph Holding Company (USA)