Hg Capital LLP – Geomatikk Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kartlegging og beskyttelse av infrastruktur under bakken

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hg Capital LLP (org.nr. OC301825 UK)  erverver enekontroll over Geomatikk Holding AS (org.nr. 857 059 662)