HgCapital – Achilles Group Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-Support

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

HgCapital (org. nr. OC301825, England) erverver 100 % av aksjene i Achilles Group Limited (org. nr. 3964699, England)