Hitachi Koki Co. Ltd – Markt Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innen salg av elektroverktøy, håndverktøy og festemidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Virksomheten i selskapet Markt & Co. AS overføres til to nye selskaper, Markt Norway AS og Haendig AS. Hitachi Koki Co. Ltd (japansk org.nr. 0104-01-038697) har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Markt Norway AS (under etablering).Meldt til Konkurransetilsynet