Hjelp 24 BHT AS – HMS Vest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bedriftshelsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjelp 24 BHT AS (org.nr. 977 175 305), oppkjøp av HMS Vest AS (org.nr. 984 224 362).Meldt til Konkurransetilsynet