Hjelp 24 BHT AS – Senter for arbeidsmedisin

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bedriftshelsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjelp 24 BHT AS (org.nr. 977 175 305), oppkjøp av Senter for arbeidsmedisin (org.nr. 971 464 445).Meldt til Konkurransetilsynet