Hjelp 24 Glitne AS – Omnia Bedriftshelse AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: leveranser av bedriftshelsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjelp 24 Glitne AS (org.nr. 983 997 678), kjøp av samtlige aksjer i Omnia Bedriftshelse AS (org.nr. 977 175 305).Meldt til Konkurransetilsynet