Hjelp 24 Glitne AS – Previa Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bedriftshelsetjenester og konsulenttjenester forbundet med dette

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjelp 24 Glitne AS (org.nr. 983 997 678), oppkjøp av Previa Norge AS (org.nr. 986 304 401).Meldt til Konkurransetilsynet