Hjelp24 AS – HMS Kontoret AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Internkontroll og HMS

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hjelp24 AS (org. nr. 884039312) erverver 100 % av aksjene i HMS Kontoret AS (org. nr. 988682616)