Hjemmet Mortensen AS – Art of Taste AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: redaksjonell omtale av mat og drikke og annonsering i ulike typer medier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjemmet Mortensen AS (org.nr. 964 441 332), kjøp av samtlige aksjer i Art of Taste AS (org.nr. 982 532 515).Meldt til Konkurransetilsynet