Hjemmet Mortensen AS – Bo Bygg og Bolig AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: annonser i trykte periodiske medier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjemmet Mortensen AS (org.nr. 964 441 332), kjøp av samtlige aksjer i Bo Bygg og Bolig AS (org.nr. 956 160 030).Meldt til Konkurransetilsynet