Hjemmet Mortensen AS – Ditt Bryllup AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: annonser i trykte periodiske medier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjemmet Mortensens AS (org.nr. 964 441 332), kjøp av samtlige aksjer i Ditt Bryllup AS (org.nr. 965 027 513).Meldt til Konkurransetilsynet