Hjemmet Mortensen AS – Markedskontakt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: telemarketingtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjemmet Mortensen AS (org.nr. 964 441 332), kjøp av samtlige aksjer i Markedskontakt AS (org.nr. 962 278 582).Meldt til Konkurransetilsynet