Hjertnes Eiendom AS – Vestfold Kombibygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hjertnes Eiendom AS (org.nr. 995652536), erverv av Vestfold Kombibygg AS (org.nr. 989880519)