HN Holding AS – Sørteam AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilforretning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

HN Holding AS (org. nr. 988792985) kjøper Sørteam AS (org. nr. 982560594)