Høegh Invest Eiendom AS – Sommerrogaten 1 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: investeringsvirksomhet i fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Høegh Invest Eiendom AS (org.nr. 930 173 576), oppkjøp av Sommerrogaten 1 AS (org.nr. 986 382 372).Meldt til Konkurransetilsynet