Høgskolen i Bodø – Nordlandsforskning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forskning og utviklingsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Høgskolen i Bodø (org.nr. 970940243) erverver 51% av aksjene i Nordlandsforskning AS (org.nr. 989714309)