Hoist AB – Elektromasjon Systemer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-systemer og byggautomatisering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hoist AB (svensk org.nr. 556460-2315), oppkjøp av Elektromasjon Systemer AS (orgr.nr. 963942281)