Hoist Energy Group AB – Bakco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ventilasjon, klimaanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hoist Energy Group AB (Org. nr 556864-1350, Sverige) erverver Bakco AS (Org.nr. 974676923)