Holdbart AS – PVH AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Overskudds-dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Holdbart AS (org.nr. 815 664 582) erverver kontroll over PVH AS (org.nr. 820 195 442)