Holding Cage AS – Mørenot Holding II AS / Mørenot Eiendom I AS / Mørenot Eiendom II AS / Mørenot Eiendom III AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

 Holding Cage AS (org.nr. 920540163) erverver samtlige aksjer i Mørenot Holding II AS (org.nr. 919198737), Mørenot Eiendom I AS (org.nr. 919198699), Mørenot Eiendom II AS (org.nr. 919198710) og Mørenot Eiendom III AS (org.nr. 919198788)