Holta Invest AS – Elprice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lavpriskjede for elektrovarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Holta Invest AS (org. nr. 934764587) erverver kontroll i Elprice AS (org. nr. 980203689)