Holteprosjekt Innovation AS og Byggsafe AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: programvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Holteprosjekt Innovation AS (org.nr. 982 506 395) og Byggsafe AS (org.nr. 919 619 546).Meldt til Konkurransetilsynet