Honeywell International Inc. – Zellweger Analytics

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for brannvarslingssystemer, røykdetektorer, sikkerhets-og adgangskontrollsystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Honeywell International Inc., oppkjøp av Zellweger Analytics.Meldt til Konkurransetilsynet