Hörmann Norge AS – Port Spesialisten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og montering av porter og dører

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hörmann Norge AS (org. nr. 980908836) erverver 100 % av aksjene i Port Spesialisten AS (org. nr. 971121912)