Hovdan AS – FR Wangsvik AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroinstallasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hovdan AS (org. nr. 937155085) erverver 100 % av aksjene i FR Wangsvik AS (org. nr. 917285284)