HTS Hans Torgersen & Sønn AS – BH Nordic AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Barneutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

HTS Hans Torgersen & Sønn AS (org.nr. 935243440) overtar 91% av aksjene i BH Nordic AS (868289422)