Hultafors AB – Wibe Stegar Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av ulike typer yrkesstiger og stiger til hjem og fritid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hultafors AB (svensk foretaksnr. 556289-9178), oppkjøp av Wibe Stegar Holding AB (svensk foretaksnr. 556528-9178).Meldt til Konkurransetilsynet