HV VII Invest Uniform II AS – Solveig Gas Holdco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Investerer i intrastruktur for transport av petroleum på/fra norsk kontinentalsokkel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.04.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

HV VII Invest Uniform II AS, org.nr. 922 404 798 erverver 100 % av aksjene i Solveig Gas Holdco AS, org. nr. 996 739 929