Hywer AS- NGK Utbygging AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vannkraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hywer AS 847 (org. nr. 847 531 932) erverver enekontroll i NGK Utbygging AS (aktiva) (org. nr. 913 841 735)