IAC Vestcold AS – Norpe Coolteam AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kuldeentreprenør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

IAC Vestcold AS (org. nr. 877301702) kjøper aksjer i Norpe Coolteam AS (org. nr. 988373354)