IC Company A/S – Adventure Sport & Leisure AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av klær til grossist/detaljist

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IC Company A/S (dansk CVR-nr. 62-81-65-14), oppkjøp av Adventure Sport & Leisure AS (org.nr. 963 636 857).Meldt til Konkurransetilsynet