ICA AS – RIMI Framnes

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.08.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA AS (org.nr. 931186744) overtar virksomheten på RIMI Framnes av Ceca Mat AS (org.nr. 986376801)