ICA Detalj AS – A. Musum AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarer og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963132794) overtar virksomheten fra A. Musum AS (org.nr. 989243276)