ICA Detalj AS – Åmot Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Åmot Dagligvare AS (org.nr. 986 369 740).Meldt til Konkurransetilsynet