ICA Detalj AS – Ankit AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare. Detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963132794) overtar virksomheten fra Ankit AS (org.nr. 887651752)