ICA Detalj AS – Arnholds Mathus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), kjøp av 66 prosent av aksjene, og dermed eier av samtlige aksjer, i Arnholds Mathus AS (org.nr. 983 263 380).Meldt til Konkurransetilsynet