ICA Detalj AS – Bjørnstad Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overdrar virksomheten på RIMI Damsgård fra Bjørnstad Mat AS (org. nr. 987455209)