ICA Detalj AS – Bruttonetto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av virksomheten i Bruttonetto AS (org.nr. 988 060 798).Meldt til Konkurransetilsynet