ICA Detalj AS – Ceca Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten i Ceca Mat AS (org. nr. 986376801)