ICA Detalj AS – Chanjo Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

‘ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten i Chanjo Mat AS (org. nr. 983717160)