ICA Detalj AS – Combi Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), kjøp av samtlige aksjer i Combi Mat AS (org.nr. 923 508 384).Meldt til Konkurransetilsynet