ICA Detalj AS – Eek Matsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandelen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten fra Eek Matsenter AS (org. nr. 961255627)