Ica Detalj AS – Eieman AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ica Detalj AS (org.nr. 963132794), oppkjøp av Eieman AS (org.nr. 987151242