ICA Detalj AS – F.A. Elnes AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 96312794) overtar virksomheten fra F.A. Elnes AS (org.nr. 979909837)