ICA Detalj AS – Flikkas Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljhandel med dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av virksomheten i Flikkas Mat AS (org.nr. 979 473 540).Meldt til Konkurransetilsynet